p.h.u. Komprestor-bis
Jolanta Włottkowska

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Celem projektu jest:

Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności przez  wprowadzenie nowej metody produktów/usług lub  wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 587,50 PLN