Zauważa się ciągły wzrost zapotrzebowania na elastyczne, czyli proste w rozbudowie  i przebudowie systemy rozdziału sprężonego powietrza. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi, rozwijany i udoskonalany od wielu lat, system Transair®.
Obecnie, aby utrzymać się na konkurencyjnym, światowym  rynku, należy ciągle doskonalić własne produkty i optymalizować ich wytwarzanie. Oznacza to wprowadzanie do produkcji nowych maszyn, automatyzacją stanowisk pracy, rozbudową hal produkcyjnych itd. Rozwój ten wiąże się jednak z dużymi kosztami, w których często duży udział mają koszty związane z przebudową sieci zasilającej w sprężone powietrze, ewentualnie koszty przestojów podczas jej modernizacji.

Transair® jest idealnym rozwiązaniem, dzięki swoim, następującym  zaletom:

  • wszystkie komponenty systemu można w mgnieniu oka zamontować i zdemontować,
  • system jest natychmiast gotowy do pracy,
  • system umożliwia elastyczny rozdział powietrza bez przekazywania kondensatu,
  • aluminiowe rury zapewniają czyste powietrze (bez rdzy).

Transair® jest międzynarodowym patentem

Za pomocą Transair® możecie Państwo nieustannie rozwijać własny system rozdziału sprężonego powietrza. Transair® można stosować w każdym procesie produkcyjnym. Sieć rozdziału sprężonego powietrza można w mgnieniu oka i bezproblemowo zainstalować, wzgl. zmodernizować na każdym obiekcie