Obecnie, sprężone powietrze jest podstawowym i niezbędnym źródłem energii dla większości procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich zakładach jak i olbrzymich fabrykach. Zwykła filtracja sprężonego powietrza już nie wystarcza. Nowoczesne zakłady produkcyjne wymagają wyjątkowo czystego powietrza z niską zawartością pary wodnej. Utrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na odpowiednio niskim poziomie zapewnia prawidłową jakość w procesie produkcyjnym.

Sprężarka która pracuje w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 70%, pobiera 12 g wody na każdy 1Nm3 powietrza. Sprężone powietrze zostaje schłodzone do 30 °C, a skropliny zostają dseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na każdy m3 w postaci pary. W przypadku nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura może spaść poniżej punktu rosy. Jeżeli temperatura spadnie poniżej punktu rosy, następuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.

Proces chłodzenia uniemożliwia otrzymanie temperatury poniżej 0 °C (zamarzanie wody). Jednakże niektóre zastosowania lub warunki wymagają temperaturę punktu rosy poniżej 0 °C. Jedynie osuszacze adsorpcyjne mogą spełnić te wymagania, gdyż separacja pary wodnej odbywa się BEZ obniżania temperatury sprężonego powietrza.

 

Nawet, gdy istnieje możliwość odseparowania i odprowadzenia kondensatu, wilgoć w postaci pary wędruje wraz ze sprężonym powietrzem do sieci. Podczas dalszego ochładzania ta część wilgoci obecna w sprężonym powietrzu skrapla się, powodując szkody w instalacji, w urządzeniu wykorzystującym sprężone powietrze oraz ma niekorzystny wpływ na jakość produktu końcowego.Osuszacze adsorpcyjne MARK ADS eliminują parę wodną, która może skroplić się w systemie sprężonego powietrza i powodować uszkodzenia. Działają one na zasadzie adsorpcji pary wodnej przez specjalny materiał adsorpcyjny. Pochłania on i usuwa (w fazie regeneracji) wilgoć ze sprężonego powietrza. W osuszaczach tego typu można uzyskać powietrze o ciśnieniowym punkcie rosy – 40°C (opcjonalnie – 70°C). Tego typu osuszacze powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie sieć sprężonego powietrza jest poddawana temperaturom otoczenia poniżej 0°C. Zastosowanie osuszaczy ziębniczych nie zabezpiecza przed ryzykiem wykroplenia się i zamarznięcia wilgoci. Seria ADS jest zazwyczaj używana w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień osuszenia.