Osuszacze zięmbnicze seria MDX

Powietrze wlotowe sprężarki zawiera wilgoć i zanieczyszczenia takie jak kurz, olej itp. Podczas kompresji te zanieczyszczenia osiągnąć wysokie stężenie. Może to powodować szybsze zużycie i korozję urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem oraz zmniejszenie ich wydajności. W konsekwencji może dochodzić do przerw w cyklu produkcyjnym i strat tym spowodowanym. Schładzając sprężone powietrze, osuszacz chłodniczy usuwa do 95% wody. Nasza oferta MDX zapewnia wysokiej jakości suche powietrze, zwiększające wydajność i produktywność, jak również żywotność sprzętu i narzędzi.

Korzyści z czystego i suchego powietrza:

• Lepsza jakość produktu końcowego

• Sprężone powietrze jest chłodzone przez gaz chłodniczy, w wyniku czego kondensuje się wilgoć, co pozwala na jej łatwe usunięcie

• Ochrona sieci przed korozją i nieszczelnością.

• Zmniejszenie ryzyka przestoju powodowanego awariami maszyn pozwala na zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego