Podczas procesu sprężania powietrza wilgoć znajdująca się w powietrzu atmosferycznym zostaje skondensowana do bardzo dużych ilości. Większość urządzeń i procesów technologicznych zasilanych sprężonym powietrzem potrzebuje powietrza suchego oraz pozbawionego innego rodzaju zanieczyszczeń. W zależności od potrzebnej klasy czystości stososwane są różnego rodzaju osuszacze i filtry uzdatniające sprężone powietrze do dalszej pracy.

zobacz więcej ……

Osuszanie sprężonego powietrza może następować w dwojaki sposób przy zastosowaniu:

  osuszaczy ziębniczych

•  lub osuszaczy adsorbcyjnych

zobacz więcej …..

Aby pozbyć się części stałych i resztek olejowych stosuje się system filtrów. W zależności od tego jaką chcemy uzyskać klasę czystości powietrza oraz z jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem mamy do czynienia, stosuje się wszystkie lub wybrane rodzaje filtrów. 

  zobacz więcej……